logo

Analiza SWOT

Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron - okazji i zagrożeń

(ang.: SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)

Analiza SWOT jest metodą znajdywania swoich mocnych i słabych stron, a tym samym przekonywania się o okazjach i zagrożeniach jakie na nas czekają. Przeprowadzenie analizy SWOT pomoże nam skupić się na aktywnościach w obszarach, w których jesteśmy mocni i w których leżą nasze największe szanse i okazje.

Aby przeprowadzić analizę SWOT zapiszmy odpowiedzi na następujące pytania. Jeśli to stosowne – możemy użyć podobnych pytań:

Nasze mocne strony:

Okazje, szanse:

Okazje mogą wynikać z:

Zagrożenia:

Przeprowadzenie tej analizy będzie często uświadamiające – pozwala dostrzec to co należy wykonać, pozwala też ujrzeć problemy w perspektywie.

Możemy zastosować analizę SWOT także do konkurencji – to może dać interesujące spojrzenie!

Przykład analizy SWOT dla małej firmy konsultingowej:

Mocne strony:

Słabe strony:

Okazje:

Zagrożenia:

Firma ta, zajmująca się doradztwem, może zdecydować się więc na specjalizację w szybkich odpowiedziach, dobrych usługach dla lokalnych przedsiębiorstw. Reklamy znalazłyby się w wybranych, lokalnych publikacjach. Powinna starać się być jak najbardziej "na czasie" ze zmianami w technologii.

Kluczowe punkty:

Analiza SWOT uświadamia nam nasze mocne i słabe strony, okazje i zagrożenia, które na nas czekają. Pomaga skupić się na naszych mocnych stronach i je wykorzystać, zminimalizować słabości i wykorzystać naszą przewagę w okazjach, które na nas czekają.

Powrót do: Organizacja czasu, decydowanie o Twoich priorytetach.

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC