logo

Osobiste wyznaczenie celu – planowanie swojego życia

Wyznaczanie celów jest częścią osobistego planowania. Poprzez wyznaczenie celów decydujemy co chcemy osiągnąć i tworzymy sobie plan krok-po-kroku jak będziemy podążać w kierunku realizacji celów. Proces wyznaczenia celów pozwala wybrać gdzie chcemy zajść w życiu. Jeśli wiemy co chcemy osiągnąć, wiemy na czym się koncentrować.

Wyznaczenie celu jest techniką używaną przez najlepszych w każdej dziedzinie. Daje długoterminową wizję i motywację, pomaga organizować ograniczone zasoby.

Przez wybranie jasno zdefiniowanych celów, możemy mierzyć ich osiąganie. Widzieć wyraźniej postępy w tym co mogło się wydawać odległe. Przez wyznaczenie celów zwiększymy również wiarę w siebie: udowodniamy swoje zdolności i kompetencje widząc osiągnięte cele, które sobie uprzednio wyznaczyliśmy. Proces osiągania celów dodaje pewności w to, że będziemy w stanie osiągnąć kolejne cele, może wyższe i trudniejsze.

Cele wyznaczane są na różnych poziomach: po pierwsze decydujemy co chcemy zrobić ze swoim życiem i jakie chcemy osiągnąć cele "dużej skali". Potem dzielimy je na mniejsze cele, które musimy osiągnąć aby urzeczywistnić życiowe cele. Na koniec, gdy już mamy plan, rozpoczynamy pracę aby osiągnąć to co zaplanowane!

Wyznaczenie osobistych celów

Ta część wyjaśnia jak wyznaczyć osobiste cele. Zaczyna od życiowych celów, potem przechodzi przez listę planów mniejszego poziomu, osiągając dzienną listę do zrobienia. Przez ustawienie struktury tych planów, możemy podzielić największy życiowy cel w sporą liczbę małych, krótkich, łatwych do wykonania zadań do zrobienia każdego dnia aby osiągnąć życiowe cele.

Życiowe cele

Pierwszym krokiem w wyznaczeniu osobistych celów jest rozważyć co chcemy osiągnąć w życiu – wyznaczenie życiowych celów daje ogólną perspektywę, która formuje inne aspekty naszych decyzji.

Aby mieć szeroką, wyważoną relację z wszystkich ważnych obszarów życia, spróbujmy wyznaczyć cele w poniższych kategoriach (lub w części z nich):

Gdy już zdecydujemy się na cele w tych kategoriach, przypiszmy im priorytet od 1 do 6. Potem przeglądnijmy wszystkie cele i zweryfikujmy priorytety aż będą one odzwierciedlać kształt życia, które chcemy prowadzić. Upewnijmy się, że wyznaczyliśmy cele, które my chcemy osiągnąć, a nie nasi rodzice, rodzina, czy pracodawca.

Jak zacząć osiągać życiowe cele

Gdy już wyznaczymy życiowe cele, ustawmy 25-letni plan mniejszych celów, które powinniśmy wypełnić aby osiągnąć życiowy plan. Potem wyznaczmy 5-letni plan, roczny, 6-miesięczny, i miesięczny plan stopniowo mniejszych celów, które powinniśmy osiągnąć aby osiągnąć swój życiowy cel. Każdy z nich powinien bazować na poprzednim planie.

W końcu przygotujmy dzienną listę rzeczy do zrobienia każdego dnia aby podążać w kierunku spełnienia życiowych celów. W początkowej fazie może to być czytanie książek i zbieranie informacji na temat osiągnięcia celów. To pomoże zwiększyć wiedzę na temat tego jak je efektywnie osiągnąć.

Wreszcie przeglądnijmy swoje plany i upewnijmy się, że pasują do stylu życia, który chcemy prowadzić.

Bycie aktualnym

Gdy pierwsze wyznaczenie planów będziemy mieć już za sobą, utrzymujmy proces przeglądania i weryfikowania listy do zrobienia codziennie. Okresowo przeglądajmy długoterminowe plany i modyfikujmy je aby odzwierciedlały nasze zmieniające się priorytety i doświadczenie.

Efektywne wyznaczanie celów

Te wskazówki pomogą wyznaczyć cele:

Osiąganie celów

Gdy osiągniemy cel, czas aby poddać się radości z tego powodu i zaobserwować postęp, który zrobiliśmy w kierunku innych celów. Jeśli cel był znaczący, nagrodźmy się odpowiednio.

Wraz ze wzrostem doświadczenia osiągania celów przeglądajmy resztę planów:

Niepowodzenie w osiąganiu celów nie gra roli, o ile czegoś się nauczyliśmy. Wyciągajmy lekcje z niepowodzeń, one są częścią dochodzenia do sukcesu, wszyscy popełniamy błędy, grunt aby z nich się uczyć.

Pamiętajmy, że cele będą się zmieniały wraz z tym jak dojrzewamy – aktualizujmy je regularnie wraz z naszym rozwojem. Jeśli jakieś cele nie przyciągają nas już, zapomnijmy o nich. "Wyznaczanie celu" jest dla nas, a nie odwrotnie – powinno dawać przyjemność, satysfakcję i poczucie osiągania sukcesu.

Przykład:
Najlepszym przykładem wyznaczania celów, jaki może być, jest spróbować wyznaczyć własne cele. Przemyślmy swoje życiowe cele w każdej z kategorii. Potem popracujmy nad 25 letnim planem, 5 letnim, rocznym, 6 miesięcznym i 1 miesięcznym planem. Na końcu nakreślmy listę prac 'do zrobienia' na jutro aby zacząć osiągać te cele.

Jutro zróbmy tę pracę i zacznijmy podążać ku naszym celu!

Podsumowanie

Wyznaczenie celu jest metodą:

Warto nagradzać się po osiągnięciu każdego celu oraz wyciągać lekcje na przyszłość i stosować tę wiedzę w przyszłości.

Jeśli jeszcze nie wyznaczyliśmy celów – każdy moment jest dobry aby wyznaczyć cele i zacząć je realizować.

Organizacja czasu – strona początkowa, spis treści

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC