logo

Lista zadań z priorytetami – pamiętanie aby zrobić najważniejsze zadania, we właściwym porządku

Lista zadań jest listą rzeczy, które należy zrobić. Konsoliduje ona w jednym miejscu wszystkie zajęcia do zrobienia. Możemy później uporządkować te zajęcia w porządku ważności, co ułatwi nam zajęcie się wpierw najważniejszymi.

Lista zadań jest przydatna jeśli potrzebujemy przeprowadzić dużą liczbę różnych zadań lub różnych rodzajów zadań, lub gdy popełniamy dużo błędów. Jeśli często przyłapujemy się na zapominaniu aby coś zrobić – powinniśmy prowadzić listę zadań.

Mimo, że listy zadań są proste, są również użyteczne – i jako metoda organizowania zajęć, i jako sposób na redukcję stresu. Często problemy mogą wyglądać na przytłaczające lub możemy mieć olbrzymią liczbę żądań, wymagań. To może wywołać uczucie braku kontroli i przeładowania pracą.

Przygotowanie listy do zrobienia jest łatwe: zapiszmy zajęcia, z którymi musimy się zmierzyć; jeśli są duże – rozłóżmy je na mniejsze elementy. Jeśli wciąż wydają się duże – podzielmy je jeszcze raz. Po spisaniu wszystkiego co mamy zrobić, przeglądnijmy listę przypisując każdemu z zajęć priorytet, np. od 1 do 6. Jeśli dużo zajęć ma wysoki priorytet, przejrzyjmy listę jeszcze raz i zmniejszmy priorytet mniej ważnym zajęciom. Gdy już to zrobimy, przepiszmy listę w porządku wg priorytetu.

Będziemy mieć wtedy precyzyjny plan, który możemy użyć do eliminacji problemów, którym stawiamy czoła. Będziemy mogli zmierzyć się z nimi w porządku ważności. To pozwoli nam oddzielić ważne zajęcia, od nieistotnych, a wymagających sporej ilości czasu.

Używanie listy do zrobienia

Rożni ludzie używają listy do zrobienia w rożny sposób, w rożnych sytuacjach: np. dla sprzedawcy dobrym sposobem motywowania siebie jest utrzymać listę krótką i starać się wypełniać ją każdego dnia.

Jeśli zadania są zbyt duże lub zależne od wielu innych ludzi, może być lepiej utrzymywać jedną listę i skracać ją. Może być tak, że przesuwamy nieistotne zadania z listy do zrobienia na koniec. Możemy nie być w stanie ukończyć ich nawet przez kilka miesięcy. Martwmy się tym tylko wtedy gdy musimy – ktoś wyznaczył ostateczny termin, podnieśmy wtedy ich priorytet.

Jeśli nigdy przedtem nie używaliśmy list do zrobienia – spróbujmy; są one jednym z kluczy do bycia produktywnym i efektywnym.

Podsumowanie

Listy zadań z priorytetami są ważne dla efektywnej pracy. Używając list do zrobienia mamy pewność, że:

Aby napisać listę zadań z priorytetami wypiszmy wszystkie zdania, które musimy zrobić. Określmy ważność każdego z nich, przydzielając priorytet, np. od 1 do 6. Przepiszmy jeszcze raz listę w kolejności ważności.

Teraz przeprowadźmy zajęcia ze szczytu listy. One są najważniejsze, najbardziej pożyteczne, z wszystkich które mamy do zrobienia. Skupienie sie na nich da najwięcej pozytywnych efektów przy najniższych nakładach pracy i czasu.

Następna strona: Osobiste cele

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC