logo

Plany działania – planowanie małej skali

Plan działania jest listą zadań do zrobienia aby osiągnąć dany cel.

Kiedykolwiek chcemy coś osiągnąć – stwórzmy plan działania. To pozwoli nam skoncentrować się na jego osiągnięciu i monitorować postęp.

Po prostu wypiszmy listę zadań, które musimy przeprowadzić aby osiągnąć cel. To proste, ale użyteczne!

Podsumowanie

Plan działania jest listą rzeczy do zrobienia aby osiągnąć cel. Osiągnięcie celu sprowadza się do przeprowadzenia każdego zadania z listy.

Następna strona: Lista zadań z priorytetami

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC