logo

Umiejętność zarządzania czasem – wstęp

Ten rozdział omawia osobiste umiejętności zarządzania czasem. Są one niezbędną umiejętnością efektywnych ludzi.

Jeśli użyjemy tych technik właściwie, będziemy zdolni funkcjonować skutecznie nawet pod dużym stresem. Techniki te pomogą nam wykorzystać maksymalnie nasz ograniczony czas.

W zarządzaniu czasem najważniejszą rzeczą jest przesunięcie skupienia:

Skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym.

Wielu z nas spędza czas na szalonej aktywności, mimo to zwykle nie osiągamy efektywnie tego do czego dążymy, ponieważ nie skupiamy się na tym co najistotniejsze.

Przez stosowanie umiejętności z tej części możemy zoptymalizować wysiłek zapewniając, że koncentrujemy możliwie najwięcej energii, ile jesteśmy w stanie, na wysoko opłacalne zadania. To zapewnia, że osiągamy największe możliwe zyski z ograniczonego czasu jaki jest nam dostępny.

Omówimy:

Pod koniec tej części powinniśmy lepiej wiedzieć jak organizować swój czas, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Następna strona: kosztorys naszego czasu

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC