logo

Fizyczna redukcja stresu i głębokie oddychanie – kontrolowanie napięcia mięśni i adrenaliny

Progresywna relaksacja mięśni (PRM)

Progresywna relaksacja mięśni jest fizyczną techniką relaksacji ciała, która jest pomocna gdy mięśnie są spięte.

Ideą stojącą za PRM jest napinanie grupy mięśni, tak aby były jak najbardziej spięte. Przytrzymajmy je w stanie ekstremalnego spięcia przez kilka sekund. Potem odprężmy mięśnie do poprzedniego stanu. Na końcu świadomie je odprężmy jeszcze raz tak mocno jak tylko się da.

Możemy zastosować PRM do każdej z grupy mięśni lub wszystkich – zależnie od tego czy zamierzamy odprężyć pojedynczy obszar czy całe ciało. Eksperymentujmy z PRM przez ściśnięcie pięści i zaciśnięcie swoich dłoni tak mocno jak potrafimy, przez kilka sekund. Następnie odprężmy swoje dłonie i powtórzmy cykl ponownie. Powinniśmy poczuć odprężenie w mięśniach.

Aby osiągnąć największe odprężenie możemy używać PRM w połączeniu z technikami oddychania i wyobraźni (np. stres spływający z ciała).

Można też połączyć ćwiczenia PRM ze słowami-kluczami: skojarzenie uczucia odprężenia ze słowem-kluczem oznacza, że w momencie dużego napięcia możemy przywołać uczucie zrelaksowania samym powtarzaniem słowa.

Kontrola oddychania

Kontrola oddychania jest efektywną metodą relaksacji. Jest ona podstawowym składnikiem wielu metod, począwszy od "weź dziesięć głębokich oddechów" (by kogoś uspokoić), aż do relaksacji poprzez jogę i medytacje Zen. Dobrze funkcjonuje w połączeniu z innymi technikami relaksacji, jak np. PRM, relaksacja wyobraźnią i medytacja.

Podsumowanie

PRM i głębokie oddychanie są fizycznymi metodami relaksacji mięśni i uspokajania się w stresie. Mogą one być używane łącznie z umysłowymi technikami, np. z użyciem wyobraźni i medytacji.

Następna strona: Zarządzanie czasem

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC