logo

Świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie

Kontrolowanie wewnętrznego stresu

Te trzy narzędzia (świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie) są użyteczne w walce z negatywnym myśleniem. Negatywne myślenie powoduje stres, ponieważ niszczy nasze zaufanie w to, że jesteśmy w stanie wykonać stojące przed nami zadania.

Myślimy negatywnie gdy oceniamy się nisko, krytykujemy się za błędy, wątpimy w swoje możliwości, spodziewamy się klęski. To jest negatywna strona sugestii – niszczy zaufanie, szkodzi wydajności i paraliżuje nas.

Świadomość myśli

Świadomość myśli jest procesem, w którym obserwujemy własne myśli, być może w stresie, i zaczynamy być bardziej świadomi tego co się dzieje w naszej głowie. Najlepiej jest nie wstrzymywać żadnych myśli – po prostu pozwolić im "płynąć" ich biegiem i je obserwować.

Zwróćmy uwagę na negatywne myśli podczas gdy obserwujemy ten "strumień wyobraźni". Często pojawiają się one i znikają pozostając niezauważonymi. Zwykle nie wiemy, że istnieją. Przykłady częstych negatywnych myśli to:

Zróbmy notatkę z myśli, po czym pozwólmy strumieniowi "płynąć".

Świadomość myśli jest pierwszym krokiem ku eliminacji negatywnych myśli – nie możemy opanować myśli jeśli nie jesteśmy ich świadomi.

Racjonalne myślenie

Gdy już jesteśmy świadomi negatywnych myśli, zapiszmy je i spójrzmy na nie racjonalnie. Zastanówmy czy mają one realne podstawy. Często odkryjemy, że są one błędne, irracjonalne. Pozostają gdzieś głęboko dlatego, że pozostały niezauważone przez świadomość.

Pozytywne myślenie i afirmacje

Możemy odpierać negatywne myśli przy pomocy pozytywnych afirmacji. Użyjmy afirmacji do zbudowania zaufania i zmiany negatywnego zachowania w pozytywne. Oprzyjmy afirmacje na jasnej, racjonalnej ocenie faktu i użyjmy jej, aby cofnąć szkody wyrządzone przez negatywne myślenie na pewności siebie.

Przykłady afirmacji:

Czasami ludzie bronią pozytywnego myślenia nierozważnie, jakby było ono rozwiązaniem na wszystko. Powinniśmy używać pozytywnych afirmacji ze zdrowym rozsądkiem: żadna ilość pozytywnego myślenia nie uczyni każdego kto ją stosuje olimpijskim mistrzem maratonu (aczkolwiek biegacz olimpijskiego maratonu raczej nie osiągnie tego poziomu bez pozytywnego myślenia!). Najpierw zdecydujmy racjonalnie jakie cele możemy rzeczywiście osiągnąć pracą, następnie używajmy pozytywnego myślenia.

Podsumowanie

Świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie są trzema narzędziami, które pomogą eliminować brak pewności siebie, który powoduje stres.

Dzięki świadomości myśli możemy obserwować swoje myśli gdy jesteśmy spięci i zauważać negatywne myśli, których w innym wypadku nie bylibyśmy świadomi.

Dzięki racjonalnemu myśleniu spoglądamy na podstawy negatywnych myśli i racjonalnie je podważamy. Gdy myśli są nieprawidłowe, możemy je łatwo wyeliminować. Gdy myśli są w porządku, możemy popracować nad problemem, aby go wyeliminować lub zneutralizować, aby w efekcie wyeliminować negatywne myśli.

Pozytywne myślenie pomaga nie tylko przeciwstawić się negatywnym myślom, odpowiednio zastosowane pomaga również zbudować pewność siebie.

Następna strona: Samo-hipnoza i autosugestia

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC