logo

Dziennik stresu

Optymalny poziom stresu

Utrzymywanie dziennika stresu jest efektywną metodą znajdywania tego co powoduje u nas stres oraz odkrywania poziomu stresu, który jest dla nas korzystny.

W tym dzienniku zapisujemy poziom stresu i samopoczucie podczas dnia. W szczególności zapisujemy stresujące wydarzenia. Zapisujemy następujące informacje:

Analizowanie dziennika

Po kilku tygodniach powininniśmy być w stanie zanalizować te informacje. Po przeprowadzeniu analizy, zapisujemy rezultaty prac, w których byliśmy pod wpływem stresu. To powinno dać nam dwa typy informacji:

  1. Powininnismy być w stanie zrozumieć poziom stresu przy którym jesteśmy najbardziej szczęśliwi i poziom, w którym pracujemy najefektywniej.
  2. Powininniśmy odkryć jakie są główne źródła stresu w naszym życiu. Powininiśmy zrozumieć okoliczności, które powodują nieprzyjemny stres, a także być w stanie dostrzec czy nasze strategie radzenia sobie ze stresem są skuteczne.

Największe korzyści z posiadania dziennika stresu będą w pierwszych kilku tygodniach. Później korzyść z jego utrzymywania będzie stopniowo maleć. Jeśli jednak tryb życia się nam zmieni, lub zaczniemy mocniej cierpieć z powodu stresu, może być wtedy warto znowu użyć dziennika. Prawdopodobnie odkryjemy wtedy, że czynniki powodujące stres zmieniły się. W takim wypadku, prowadzenie dziennika przez kolejne kilka tygodni kolejny raz pomoże rozwinąć inne podejście do zmierzenia się ze stresem.

Gdy odkryjemy poziom stresu, przy którym jesteśmy najbardziej szczęśliwi i zrozumiemy co powoduje nieprzyjemny stres, robimy plan akcji, aby go kontrolować. Elementy planu akcji będa opisywać co zrobimy, aby powstrzymać, kontrolować lub eliminować problemy, które powodują stres; jak też mogą opisywać działania związane ze zdrowiem (np. więcej ćwiczeń fizycznych), zmiane diety lub poprawienie naszego otoczenia. Mogą także dotyczyć zastosowania technik zarządzania stresem.

Kluczowe punkty

Stworzenie dziennika stresu pomaga nauczyć się nam jak radzić sobie ze stresem. Pomaga dowiedzieć się:

Gdy będziemy już posiadali dziennik stresu przez kilka tygodni, będziemy mieć większe możliwość rozwinąć sposoby kontroli stresu jaki napotykamy.

Następna strona: Zwiększanie napięcia

Tłumaczenie na j. polski i publikacja w serwisie szybkanauka.net za pozwoleniem autora MindTools.
©2001-2013 DC