logo
powtórki

Pamięć długoterminowa

Pamięć długoterminowa jest jednym z fundamentów naszego "ja". Kto nie pamięta swojej historii, ten powtarza swoje błędy. Kto nie pamięta tego co się nauczył, ten jest w takiej sytuacji jak ten kto się nie uczył.

Spędzamy w szkole i na studiach wiele lat, również przy książkach w domu – celem tego procesu jest zapamiętanie istotnych informacji. Warto pamiętać te informacje inwestując minimum czasu. Warto móc przyswoić jak najwięcej informacji w ograniczonym czasie jaki jest nam dany.

Optymalne powtórki

Sposobem na zapominanie jest przypominanie sobie, co jakiś czas, informacji, które chcemy zachować w naszej pamięci. Najlepiej tak aby spędzać minimum czasu na powtórki, a pamiętać maksimum.

W roku 1885 Hermann Ebbinghaus opublikował wyniki swoich badań na temat pamięci i opisał "krzywą zapominania". Znając ten wykres możemy, w przybliżeniu, przewidzieć kiedy dana informacja będzie bliska zapomnienia.

Na proces zapominania wpływ ma m.in. trudność materiału, znajomość danego materiału przed rozpoczęciem nauki i aktualna znajomość.

Wyznaczać ręcznie termin optymalnej powtórki każdej informacji byłoby dość żmudnie.

Programy wyznaczające optymalne powtórki

Istnieje rozwiązanie: programy które wyznaczają optymalne powtórki. Pośród nich jest m.in. SuperMemo, Mnemosyne Project, AnyMemo, Anki, wiele innych, a także program autora tej strony: FullRecall. Dzięki użyciu któregoś z tych programów możemy utrzymać więcej informacji w pamięci długo-terminowej w tym samym czasie nauki, bo powtórki wyznaczane są optymalnie.

Poza wyjątkowymi zdarzeniami, które wywołały silne emocje, informacji nie pamiętamy "raz na całe życie" – pamiętamy dobrze, bo sobie co jakiś czas przypominamy, nawet nieświadomie, choćby we śnie.

Efekt? Na przestrzeni wielu lat nauki można zapamiętać więcej materiału spędzając mniej czasu na nauce. Przy krótkiej nauce (np. tydzień – przed sprawdzianem) nie uzyskamy tak dużych korzyści, wciąż jednak jest to efektywniejsza nauka niż "wkuwanie" bez rozplanowanych optymalnie powtórek.

Aktywne powtórki

Program FullRecall

Ślad pamięciowy jest wzmacniany szczególnie gdy aktywnie uda nam się przypomnieć sobie daną informacje1. Jeśli zadamy sobie pytanie: "Czym są Mapy Myśli?" i uda nam się przypomnieć sobie odpowiedź na to pytanie, utrwalimy tę wiedzę. Skuteczniej, niż gdybyśmy pasywnie przeczytali gotową odpowiedź. W/w programy używają aktywnych powtórek wymuszając przypomnienie sobie odpowiedzi z pamięci.

Jak wygląda utrwalanie wiedzy z FullRecall

©2001-2013 DC