logo
tlen polepsza zapamiętywanie
skład powietrza1O2CO2N
atmosferyczne21%0,04%78%
wydychane16%4,5%78%

Poziom tlenu bywał różny.1

Podwyższone stężenie O2 może zwiększać zapamiętywanie123, przyśpieszać czas reakcji1, wspomagać rehabilitacje mózgu12, polepszać wyniki kognitywne.1

Głębsze i spokojniejsze oddychanie może pomóc.123 Wymuszone szybkie i głębokie oddychanie przez dłuższy czas ma odwrotny skutek12 zwężając naczynia krwionośne w mózgu.

Rośliny w pokoju produkują mało O2 w stosunku do naszych potrzeb.1 Może dobrze chociaż zostawiać okno.

Powodem mniejszych dostaw O2 bywa niski poziom Hb (hemoglobiny) w krwi. Hb dostarcza tlen do komórek. Wg szacunków WHO ten stan ma ponad 30% populacji1, zwykle z niedoboru żelaza. W Polsce ok. 7%1 odwiedzających przychodnie ma Hb poniżej normy – częściej płeć piękna. ...

Czynnikiem wpływającym na to ile tlenu dostajemy jest też ciśnienie powietrza1 (im wyższe, tym więcej cząstek O2 w litrze powietrza), a ciśnienie zmienia się wraz z pogodą1, wysokością n.p.m. i byciem na piętrze. Z grubsza: 10 m wyżej, to ciśnienie niższe o 1 mmHg.1 ...


niebieskie światło pobudza
W jednym badaniu dodatkowe efekty wyszły kolejnego dnia: osoby, które przebywały w jaśniejszych warunkach w dzień, uzyskiwały lepsze wyniki kognitywne.1

Mały obszar mózgu, SCN1, kontroluje rytm okołodobowy. Jasność oświetlenia1234, a konkretniej składowa niebieska1, jest dla SCN sygnałem1 wpływającym na to czy idziemy spać, czy się rozbudzamy i mózg pracuje intensywniej.12 Światło ma wpływ na zdolność skupienia się1, 40 lx niebieskiego światła może pobudzać skuteczniej niż 240 mg kofeiny1, może też działać synergicznie z kofeiną.12

Istnieje oprogramowanie1 zmieniające jasność ekranu (i ew. składowej niebieskiej12) w zależności od pory dnia. Takie programy sprawiają, że wieczorna praca przed komputerem (lub tabletem1) nie rozbudza nas i wydziela się melatonina1 jeszcze przed zaśnięciem – jeśli zadbamy o to, aby nie rozbudzić się innymi światłami.

W dzień, aby się rozbudzić, zwiększenie jasności monitora trochę pomaga, ale większe efekty uzyskamy włączając intensywniejsze oświetlenie pokoju lub odsłaniając zasłony.

Praktyczna wiedza:

...


zamknięte oczy pomagają przypomnieć

Zamknięcie oczu zwiększa szansę przypomnienia informacji, którą próbujemy przypomnieć, szczególnie jeśli była to informacja wizualna.123 Możliwe też, że zamknięcie oczu tuż po przyswojeniu faktu pomaga zapamiętać ten fakt do pamięci długoterminowej.1

Potencjalne wytłumaczenia:

 cd. 

©2001-2013 DC